O firmie Oferta Realizacje Referencje Kontakt
BRAT-BOL
Michał Bolczyk i Wojciech Bolczyk

ul. Wrocławska 8
41-707 Ruda Śląska

Tel. 032 / 242 83 96
Tel. kom. 0 / 602 527 162
0 / 604 062 844
E-mail info@bratbol.pl

Administratorem danych osobowych jest Michał Bolczyk - Wspólnik Spółki Cywilnej o nazwie: ZAKŁAD ROBÓT REMONTOWYCH "BRAT-BOL" S.C. Michał Bolczyk, Wojciech Bolczyk, z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-707), przy ul. Wrocławskiej 8, NIP: 641-217-99-22. Dane wpisane w fromularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b, c i f rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, poz. 1).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych, tj. dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, jak również przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 10 lat od odpowiednio zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy.

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, a skontaktujemy się z Państwem
tak szybko jak to będzie możliwe.

Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Ulica
Miasto *
Telefon *
E-mail *
Treść zapytania *

* pola obowiązkowe